Prednáška - Alternatívy sladkostí, MC Gašparko Nová Baňa

 Prednáška s ochutnávkou - Zdravé sladkosti, 10.5.2017, MC Úlik, Žiar nad Hronom

Prednáška o RAW stravovaní, Banská Štiavnica, august 2016